top of page

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Buustismi Oy 

Y-tunnus 3111512-6

yka@ykakoskinen.fi

Yhteyshenkilö

Yrjö Koskinen

Buustismi Oy

yka@ykakoskinen.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriimme tallentuu seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas on luovuttanut tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

 

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä, parannetaan palvelun laatua, jotka talletetaan käyttäjän laitteelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän käyttämälle laitteelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Pyynnöt tulee lähettää allekirjoitettuna kirjallisesti edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

 

 

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Tietojen poistaminen

 

Asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa poistamiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

bottom of page