top of page

Asiakascaset

Asiakascase:

Asiakastyöskentelyvalmennus

Asiakkaana on noin parikymmentä henkeä työllistävä kahden toimipaikan kahvilayritys, jossa asiakaspalveluosaaminen on menestymisen ytimessä.

 

Tässä valmennuksessa buustaus suunnataan yrityksen johdolle ja avainhenkilöille. Nämä henkilöt vievät valmennuksen kautta saamansa oivallukset ja uudet ajatukset muulle henkilökunnalle. Valmennukseen sisältyy yritykselle kehitettävä asiakastyöskentelyn sisäinen toimintamalli.

 

Valmennus on keskustelevaa ja vahvasti vuorovaikutteista, jossa otetaan liiketoiminnan erityispiirteet huomioon. Ennen aloituspäivää haastattelen henkilökohtaisesti valmennukseen osallistujat. Valmennus kestää puoli vuotta ja sisältää kuusi lähivalmennuspäivää, joiden jälkeen seuraa ”työssäoivaltamisjakso”, jolloin valmennuksessa olleet osallistuvat muun henkilökunnan kanssa oikeisiin asiakastilanteisiin. Hyvät ja kehittämistä vaativat asiakaskokemukset kirjataan työkirjaan.

 

Valmennuksen lopuksi on palautepäivä, jossa keskustellaan tuloksista ja viedään omaksuttu positiivinen muutos käytäntöön.

 

Olen valmennuksen ajan koko henkilöstön käytettävissä.

Asiakascase:

innovaatioseteli

Asiakkaana on noin parikymmentä henkeä työllistävä kahden toimipaikan kahvilayritys, jossa asiakaspalveluosaaminen on menestymisen ytimessä.

 

Tässä valmennuksessa buustaus suunnataan yrityksen johdolle ja avainhenkilöille. Nämä henkilöt vievät valmennuksen kautta saamansa oivallukset ja uudet ajatukset muulle henkilökunnalle. Valmennukseen sisältyy yritykselle kehitettävä asiakastyöskentelyn sisäinen toimintamalli.

 

Valmennus on keskustelevaa ja vahvasti vuorovaikutteista, jossa otetaan liiketoiminnan erityispiirteet huomioon. Ennen aloituspäivää haastattelen henkilökohtaisesti valmennukseen osallistujat. Valmennus kestää puoli vuotta ja sisältää kuusi lähivalmennuspäivää, joiden jälkeen seuraa ”työssäoivaltamisjakso”, jolloin valmennuksessa olleet osallistuvat muun henkilökunnan kanssa oikeisiin asiakastilanteisiin. Hyvät ja kehittämistä vaativat asiakaskokemukset kirjataan työkirjaan.

 

Valmennuksen lopuksi on palautepäivä, jossa keskustellaan tuloksista ja viedään omaksuttu positiivinen muutos käytäntöön.

 

Olen valmennuksen ajan koko henkilöstön käytettävissä.

Asiakascase:

Työyhteisöbuusti

Lakisääteisiä tarkastuspalveluita koko suomen alueella asiakkailleen tarjoava yritys, jossa on yli 20 asiantuntijaa töissä, haluaa parantaa työyhteisön yhteistyötä, hyvinvointia. Samalla kiinnitetään huomiota asiakaspalveluun ja myynnillisyyteen. 

Työyhteisöbuustin kesto on hitusen yli puoli vuotta.

 

Tavoitteeksi asetetaan edellisten aiheiden parantaminen. Alkutilanteen kartoitus tehdään puhelinhaastatteluin ennalta sovitulla kysymyslomakkeella. Henkilöstölle tehdään myös hyvinvoinnin ja asiakaspalvelun Minuuttitestit. Hyvinvoinnin minuuttitestin avulla jokainen saa myös henkilökohtaisen hyvinvointitavoitteensa. 

Työyhteisön lähibuusteja on joka kuukausi, joissa keskustellaan mm. alla mainituista aiheista. 

  • Hyvinvoiva työyhteisö menestyy 

  • Vuorovaikutustaidot 

  • Asiantuntijaosaaminen 

  • Työyhteisöosaaminen, pelisäännöt, oma vastuu 

  • Henkilökohtainen hyvinvointi  

  • Palautteen antaminen ja saaminen 

  • Myynnillinen asiakaspalvelu 

  • Asiakastyöskentelyn toimintamalli 

  • Miten tästä eteenpäin? 

Työyhteisöbuustien väliajoille henkilöstö saa työkirjan avulla tarkastella kulloinkin keskustellun aiheen käytännön toteutumista omassa työssään. Nämä ”työssäoppimistehtävät” puretaan aina seuraavan etäbuustin aikana.

 

Lopuksi tehdään palautekysely ja hyvinvoinnin Minuuttitesti uudestaan, jotta saadaan mitattua työyhteisöbuustin vaikutukset sekä tavoitteiden saavuttaminen.

bottom of page